Aussie ToursContacteer ons voor een afspraak: 051 705 611

Jump over navigation
Trip
Reiscafe

Home > Reisvoorwaarden

 

Reisvoorwaarden

Deze reisvoorwaarden maken integraal deel uit van de brochures en programma’s van AUSSIE TOURS - Koestraat 187 - 8800 Roeselare. Door reservatie van en reis bij Aussie Tours verklaart de reiziger zich akkoord met de voormelde algemene en bijzondere reisvoorwaarden.

Verantwoordelijke uitgever : VERHOEST Els –Sint-Jansstraat 76 – 8840 Staden-België.
‘Aussie Tours’ is een merknaam van V&D bvba - Koestraat 187 – 8800 Roeselare – Tel. 051/70.56.11. Licentienummer : 1085. CBFA 1568A.

Artikel 1: Prijzen
1. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

2. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf, vervoer en de andere diensten in het buitenland die van toepassing waren op het moment van druk van de brochure.

3. Voor dossiers op maat wordt een service fee aangerekend van 20 Euro per persoon.

 

Artikel 2: Betaling van de reissom
Bij de ondertekening van de bestelbon betaalt de reiziger een voorschot van 25% van de totale reissom te verhogen met eventuele verzekeringspremies.
Er zijn afwijkingen mogelijk op onze algemene betalingsvoorwaarden n.a.v. specifieke reisaanbiedingen of afwijkende betalingsvoorwaarden van één van onze leveranciers. In geval van afwijkende betalingsvoorwaarden worden deze uitdrukkelijk vermeld op de offerte en/of bestelbon.

 

Artikel 3: Formaliteiten
De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure, in de offerte of door de reisorganisator worden medegedeeld.

 

Artikel 4: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding aan te vragen.

 

Artikel 5: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

 

Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger
1. Bij annulering en/of wijzigingen dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering en/of wijziging te wijten is aan toeval of overmacht.

2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum waarop de reisorganistor de schriftelijke melding van de annulering heeft ontvangen. Een annulering moet per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de reisorganisator bekend gemaakt worden, onder bijvoeging van de nodige getuigschriften of bewijsstukken.

3. De forfaitaire annuleringskosten / wijzigingskosten bedragen, indien de annulering/wijziging gebeurt :
• Meer den 60 dgn voor de afreisdatum : 150 Euro/pers.
• Van 60 tot meer dan 45 dagen voor de afreisdatum : 300 Euro/pers.
• Van 45 tot meer dan 15 dagen voor de afreisdatum : 75% van de totale reissom
• Vanaf 15 dagen voor de afreisdatum : 100% van de totale reissom (idem bij niet-aanmelding bij het vertrek)
• Indien de vliegtuigtickets reeds uitgeschreven zijn op datum van wijziging/annulering bedragen de kosten steeds 100% van de reissom.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden,
defecten, routeveranderingen of annulering van vluchten, mogelijke overboekingen bij lokale luchtvaartmaatschappijen wanneer deze eerst bevestigd waren, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling of transportmiddel.

2. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, stakingen, vertraging of annulering van vluchten, mechanische defecten, landverschuivingen, overstromingen, epidemieën, oorlog, aanrandingen, overvallen,enz…, voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. Extra kosten van welke aard ook die van voornoemde voorvallen het gevolg zijn, zijn bijgevolg voor rekening van de reiziger.

3. Deze brochure werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator aan de reiziger worden meegedeeld.

4. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang bij de inscheping van de afreis en eindigen bij de landing van de terugreis.

 

Artikel 8: Klachtenregeling
Voor geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Ieper bevoegd.

 

Mijn reismand
U hebt 0 items in uw reismand (Ga naar reismand)
Open

Hier vindt u een overzicht van alle bezienswaardigheden, accommodaties en/of excursies die u leuk vindt.    U kan dit overzicht doorsturen naar uw reisgezel, familie of vrienden om zo uw reisplannen samen te bespreken.    Zijn uw plannen al helemaal concreet, dan kan u hier uw persoonlijke reisofferte aanvragen.    Vindt u het moeilijk om zelf keuzes te maken, dan staan onze specialisten u graag met raad en daad bij voor het uitwerken van een individuele reis op uw maat.    Contacteer ons voor een uitgebreid adviserend gesprek op ons kantoor. Met de nodige passie creëren wij uw droomvakantie!

Aussie Tours - Koestraat 187 - 8800 Roeselare - Tel. +32 51 705 611 - Lic. 1085 - info@aussietours.be